LOGOWANIE

Płatne Staże Wakacyjne

Znamy Laureatów

Sprawdź»

Oferta dla Pracodawców

Zobacz ofertę

Założenia projektu

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu

Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2023r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 23,50 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 3600 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Dla pracodawców

Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie do 10 marca 2023r., a następnie do 29 marca 2023r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoich profilach w serwisie zgodnie z przesłaną po przystapieniu do projektu instrukcją. Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl. Organizator przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącąprojektu oraz Fundatorów staży.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni pracodawcom wszystkie zgłoszenia kandydatów wraz z ich oceną,przeprowadzoną w drodze preselekcji na podstawie wymagań zawartych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie aplikacje kandydatów przesłane na daną ofertę bez oceny Organizatora. O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Wszystkie oferty będą opublikowane na Portalu Praktyk i Staży w okresie trwania rekrutacji kandydatów na staże potrwa od 3 do 30 kwietnia 2023r.

Kandydaci wybierają interesujące ich oferty i wysyłają maksymalnie 10 aplikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofertach staży wakacyjnych.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

Selekcja kandydatów

2 ścieżki do wyboru:

1. Na życzenie fundatora stażu, Organizator może dokonać weryfikacji oraz oceny nadesłanych zgłoszeń kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie oraz udostępnia pracodawcy wszystkie aplikacje wraz z dokonanymi ocenami. Fundator otrzymuje informację od Organizatora o dokonanej ocenie zgłoszeń. Od tego momentu pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami. O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej 15 czerwca 2023r.

Ważne terminy w 2023r.

2 luty - 10 marca - przesłanie Deklaracji udziału oraz aktualnego logotypu firmy - podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

do 29 marca - dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu w serwisie www.praktyki.lodz.pl

3 - 30 kwietnia - rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna

30 kwietnia - zakończenie rekrutacji oraz zakończenie kampanii

13 czerwca - zakończenie selekcji oraz wybór stażystów

15 czerwca - ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu:
tel. (042) 638 55 48, +48 519 031 724
e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Pobierz REGULAMIN projektu

Harmonogram

Luty

02.02 - 10.03

Przyjmowanie deklaracji pracodawców

Marzec

Do 29.03

Dodawanie ofert staży w serwisie przez firmy

Kampania promocyjna

31.03 - 30.04

31.03

Przygotowanie ofert staży do publikacji
Rozpoczęcie kampanii

Kwiecień

03.04

Rozpoczęcie rekrutacji aplikacji
Konferencja prasowa rozpoczynająca nabór kandydatów

30.04

Zakończenie rekrutacji aplikacji
Zakończenie kampanii

Maj

04.05

Rozpoczęcie selekcji aplikacji

Czerwiec

13.06

Zakończenie selekcji kandydatów

15.06

Ogłoszenie listy laureatów
Konferencja prasowa podsumowująca projekt

Staże w firmach

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Ewaluacja projektu w firmach i wśród stażystów

Kampania promocyjna

31.03 - 30.04

Staże w firmach

Deklaracja udziału partnerów

Pracodawcy przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie do 10 marca 2023 r. ,a następnie od 10 do 29 marca 2023 r. zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie ofert po zalagowaniu się do profilu firmy na stronie www.praktyki.lodz.pl

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl w okresie od 3 do 30 kwietnia 2023 r.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Deklaracja udziału partnera - staże wakacyjne 2023

Partnerzy 2023

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje oraz oferty praktyk i staży